Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.vero-soki.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Dariusz Kuna prowadzący działalność gospodarczą Tłocznia Soków Owocowych „VERO” Dariusz Kuna, z siedzibą w Lubowidzy 34, 95-061 Dmosin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 8331308813, REGON: 472720970.

Z Administratorem Danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 505 802 937 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@vero-soki.pl.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

 

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) Adres e-mail,

b) Hasło.

3. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

4. W przypadku rozszerzania danych w koncie i/lub składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a) Imię, nazwisko,

b) Nazwa firmy (opcjonalnie),

c) Ulica,

d) Kod pocztowy,

e) Miasto,

f) Telefon,

g) Adres e-mail,

5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

8. Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).

9. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia brak danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

 

Informacje o odbiorcach danych.

Odbiorcami danych osobowych są: nasz hostingodawca i dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawcy usług przewozowych, dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych i bankowych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

 

 

Mechanizm cookies, adres IP

1. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.

2. Pod względem celów stosowania plików cookies, wyróżnia się:

a) pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe,

b) pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone,

c) pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

3. Pod względem czasu ich ważności, wyróżnia się:

a) pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,

b) pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

4. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyróżnia się:

a) pliki wewnętrzne,

b) pliki cookies podmiotów trzecich.

5. Administrowane wewnętrzne pliki cookies pozwalają na: uwierzytelnianie dostępu, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zabezpieczanie Sklepu Internetowego przed atakami hakerskimi, „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie), „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka. Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

6. Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

7. Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

8. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

a) za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,

b) poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,

c) za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.

9. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

10. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL,

b) przeglądarka Microsoft EDGE: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd,

c) przeglądarka Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

d) przeglądarka Chrome: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL,

e) przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL,

f) przeglądarka Opera: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek.

11. Pliki cookies przechowywane są na komputerze Klienta, telefonie lub tablecie przez następujący czas – 1 rok.

12. Adresy IP Klientów mogą być gromadzone i wykorzystywane przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, do sprzeciwu.

 

 

Zmiany Polityki Prywatności i plików cookies

1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.