KONTAKT

CENTRALA

Tłocznia Soków Owocowych „VERO”
Dariusz Kuna

Lubowidza 34
95-061 Dmosin

SPRZEDAŻ I MARKETING

Teresa Kuna

e-mail: sprzedaz@vero-soki.pl
tel.: 505 802 937

BIURO

e-mail: biuro@vero-soki.pl
tel.: 505 802 937
lub 504 383 485

PRZEDSTAWICIELE

województwo pomorskie
tel. +48 509 667 764

województwo dolnośląskie
tel. + 48 888 034 053

polski